Forum

Vi har inget eget forum längre, utan använder oss av Funbeat.


För att komma åt att läsa och skriva i forumet så gör du följande:

Bli medlem på Funbeat. Det gör du här: http://www.funbeat.se/signup/step1.aspx

Vårt forum hittar du här: http://www.funbeat.se/groups/overview.aspx?GroupID=1201

Skicka ett meddelande till gruppadministratören och berätta vem du är. Är du medlem i VSS Tri blir du insläppt.

Det kan dröja några dagar innan du blir medlem men ha tålamod! Den som väntar på något gott……..