Väsby SS Triathlon styrdokument och protokoll

Väsby SS Triathlon är en sektion i Väsby Simsällskap. Högsta beslutande organ är Väsby SS sektionsmöte/årsmöte. Väsby SS Triathlon lyder under Väsby SS stadgar. Sektionen har även ett eget styrdokument för att styra verksamheten för Väsby SS Triathlon. Detta dokument reviderades 2017.

Styrdokument

Styrdokument Väsby SS Triathlon. reviderad 2023

Protokoll årsmöten

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2019

Årsmöte 2020

Årsmöte 2021

Årsmöte 2022

Årsmöte 2023

Övrigt

Resultatsrapport 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Budget 2020

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2023

Motioner inför årsmötet 11/3 2023

Proposition gällande ändring i styrdokumentet, Väsby SS Triathlon, §6 Ekonomi

Medlemskap i friidrottsförbundet

Valberedningen

Valberedningens förslag till sektionsstyrelse – Triathlon 2024