Väsby SS Triathlon styrdokument och protokoll

Väsby SS Triathlon är en sektion i Väsby Simsällskap. Högsta beslutande organ är Väsby SS sektionsmöte/årsmöte. Väsby SS Triathlon lyder under Väsby SS stadgar. Sektionen har även ett eget styrdokument för att styra verksamheten för Väsby SS Triathlon. Detta dokument reviderades 2017.

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Årsmöte 2019

Årsmöte 2020

Årsmöte 2021

Resultatsrapport 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

Budget 2020

Väsby SS Triathlon styrdokument 2020

Verksamhetsberättelse 2021

Motioner inför årsmötet 7/3 2020

Förändring i styrdokumentet §6.6

Förändring i styrdokumentet §6.5 och §6.6

Tillägg i styrdokumentet gällande sektionens ändamål

Inför organiserad cykelträning för ungdom och vuxen, inomhus och utomhus

Motioner till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2022

Införa åldersklasser från 20 år

Förändring av bansträckor och bankontroll