Barn- och ungdomsgruppen är numera två!

Från och med sommaren 2015 har barn- och ungdomsgruppen delat in sig i två grupper. Detta för att kunna anpassa träningspassen och uppläggen av träningsplaneringen ännu bättre. Håkan och Anna Melinder tar alltjämt ansvar för barngruppen medan Anders Brunander tar över ungdomarna. Mer om detta längre fram!

/Simon