Tävlingsledning för duathlon 2016 tillsatt!

Efter en tids ovisshet i fråga om duathlon 2016 har Niklas Jorme och Michael Karlsson åtagit sig ansvaret att ånyo skapa en fantastisk tävling 2016. Detta är vi mycket tacksamma för och ser gärna att så många som möjligt stöttar dessa herrar med allt som de kan behöva hjälp med. Niklas och Micke har även ansökt om att få SM-stutus på tävlingen igen. Kul!

Lycka till grabbar!