Fakturering av träningsavgifter för hösten

Snart kommer vi att fakturera ut träningsavgift för höstterminen – alla som har fått ut passerkort till simhallen räknas som aktiva tränande och kommer att debiteras. OM du har ett passerkort men inte avser att simma under hösten måste du snarast möjligt meddela detta samt lämna in ditt kort. Kontakta i så fall Anne snarast, på anne punkt juretic kanelbulle gmail punkt com.