Nulägesanalys

Länk till formulär

Hej alla! Vi skulle önska att så många som möjligt fyller i enkäten ”Nulägesanalys”. Instruktioner finns i formuläret. Lördagen den 14 maj bjuds det på frukost efter simträningen på Scandic hotell, Väsby från 09:30. Vi har en konferenslokal där vi träffas och workshopar om vår klubbs framtid och framtagande av ett strategiskt dokument. Vi kommer få besök av Stefan Ålander från RF/SISU Varmt välkomna önska Anders Brunander, Jonas Rylander och Nikklas Jorme!