SM i Duathlon 2021 flyttas till hösten

SM i duathlon var planerad att arrangeras i Arlandastad 1 maj 2021. På grund av förlängda restriktioner från FHM har STF tillsammans med arrangören Väsby SS Triathlon och dess tävlingsledare gemensamt beslutat att senarelägga arrangemanget.

SM i duathlon senareläggs

SM i duathlon var planerad att arrangeras i Arlandastad 1 maj 2021. På grund av förlängda restriktioner har STF tillsammans med arrangören Väsby SS Triathlon och dess tävlingsledare gemensamt beslutat att senarelägga arrangemanget. Nytt datum kommuniceras inom kort.

Frågan om motionslopps genomförande under pandemin diskuteras intensivt inom idrotten och med Folkhälsomyndigheten (FHM). Självklart måste vi alla ta ansvar och på alla sätt bidra till att minska risk för smittspridning. Samtidigt är det osäkert om motionslopp som a) genomförs utomhus under b) reglerade/ordnade former, bidrar till smittspridning. I FHM:s remissvar till regeringen avseende förändring i den så kallande Begränsningsförordningen (BF) kopplad till Pandemilagen (PL), föreslog FHM att även vid hög smittspridning så bör motionslopp med upp till 150 deltagare tillåtas, och att denna förändring skulle träda i kraft 11 april 2021. Utifrån det beskedet och den dialog som förts med myndigheter har ambitionen varit att genomföra duathlon SM under ordnade former enligt plan. Mycket sent ändrade dock FHM sin uppfattning om datum och föreslog i en hemställan till regeringen att förändringarna istället skall införas 3 maj 2021. Även om duathlon SM inte träffas av varken BF eller PL, då arrangemanget genomförs på ett avstängt område, fattar arrangören och STF beslut som om arrangemanget gör det, eftersom intentionerna i myndigheternas beslut är vägledande för oss.

Vi beklagar det sena beskedet som kommer givet omständigheterna, ber om förståelse och att vi förhoppningsvis kan återkomma med nytt datum inom kort.

Sara Andersson, ordförande VSS Triathlon

Nikklas Jorme, tävlingsledare Duathlon SM

Ola Silvdahl, GS Svenska Triathlonförbundet