Sökes: Tävlingsledare för Väsby Duathlon

Nu behöver vi en ny tävlingsledare för Väsby Duathlon 2012!  Tävlingen ingår i Saucony Duathlon Cup och har traditionellt avgjorts i slutet av april eller början av maj. Som tävlingsledare ingår du i ett nätverk av engagerade tävlingsarrangörer och får fortlöpande information om hur planeringen av cupen framskrider och om vilken roll just Väsbys tävling kommer att få. Till din hjälp i TL-rollen har du flera av klubbens rutinerade arrangörer. Dina uppgifter är bl.a. att bestämma ett tävlingsdatum genom att kommunicera både med cupledning och klubbstyrelse, att delegera arbetsuppgifter på ett tidigt stadium, att sammankalla funktionärer till tävlingen och i övrigt se till att allt fungerar.

Du som är intresserad, kontakta styrelse@vsstriathlon.se så får du veta mer.