Anteckningar Styrelsemöte 2013-01-26

Mötesnoteringar Styrelsemöte  2013-01-26

 

Närvarande: Angela, Martin, Jimmy, Hasse

Adjungerad:

 

Frånvarande: Jeanette, Anne

 

  1. 1.    Uppföljning tidigare protokoll

Tränarstab: Pågår

 

Julträningsläger: Genomfördes och var uppskattat. Angela påpekade att det kunde blivit dyrt med inträde på Medley för de som inte hade Medley-kort.

 

 

Tomtenytt: Se nedan om årsmöte.

 

Tävlingsstab:  Jimmy har lagt ut en förfrågan, men svalt intresse. Vi försöker istället hitta någon som tar på sig att rodda logistiken per tävling primärt SM-tävlingarna.

 

Medlemsadministration: Martin för löpande medlemslista och har just synkat med VSS kansliet inför utskick av vårens fakturor.

 

Stadgar: Angela färdigställer stadgarna och lägger upp på hemsidan. Vi beslutar att inte ändra avgifterna. Men borde förtydligas på hemsidan. Angela uppdaterar.

 

  1. 2.    Simträning

Simgrupp: Bokningsystem för simningen via Bokat.se är lanserat. Tränarna får utvärdera hur systemet fungerar.

 

  1. 3.    Duathlon

Planering går framåt enligt plan.

 

  1. 4.    Ungdom

Jeanette och Håkan M driver en ungdomssatsning i vår. C:a 10-12 pers var med på senaste tillfället i fredags. Håkan kommer gärna på nästa styrelsemöte och pratar lite mer om det.

 

Finns det pengar att söka från förbundet för ungdomssatsningar? Martin kollar upp.

 

  1. 5.    Ekonomi

Martin presenterade förslag till budget för 2013.

Prispengar till Anna M. med flera för 2012 borde betalas ut, Angela kollar.

 

 

 

 

  1. 6.    Årsmöte

Förslag 23 februari kl 10.00 på Kansliet i Vilunda. Hasse kollar om kansliet är ledigt och meddelar Martin som lägger ut kallelse. Hasse fixar mackor och kanelbullar.

 

Martin lägger upp förfrågan om nya styrelseledamöter på Funbeat, hemsidan och Bokat.se. Deltagande ska anmälas på Bokat.se

 

Angela tar fram dagordning till årsmötet och närvarolista.

 

Jimmy tar fram förslag till Årsberättelse.

 

  1. 7.    Övrigt

 

 

  1. 8.    Nästa möte

Prel 9 mars kl 10.00

 

 

Vid protokollet: Martin Z