Träningszoner

För att röra till det lite om träning och farter. Ett exempel från J.Friels ”Triathtletes Training Bible” på farter/(zone på utrikiska) med Borgskalan mått också;
Fart 1. Återhämtning 6-8,
Fart 2. Uthållighet/Distans Lätt, 9-11,
Fart 3. Uthållighet/Tempo Något ansträngande 12-14
Fart 4. Tröskelfart – 15
Fart 5. Syraträning & anaerob uthållighet – Hårt till, mycket hårt 16-18
Fart 5c. Maxstyrka – maz 19-20.
Multiplicera Borgsiffran med 10 och du får en fingervisning av pulsen.

En annan zonindelning enligt SOK,
Zon 1 Återhämtning, under 60% av max, återgämtning & uthållighet
Zon 2. Uthållighet – 60-80% max, uthållighet & kondition
Zon 3. Tröskelträning 80-90% max, tävlinsgfart, höja tröskelfart, ex snabbdistans 20-30 min…/1500 m simning
Zon 4. VO2max 90-100% över tävlingsfart korta intervaller 2-10 min.
Zon 5. Anaerob träning 100%, syra – endast vid formtoppning annars ovanligt för triathlon.

Det är ca 7-8 månader tills du ska vara på topp i mitten av sommaren, träna smart!
/endre