Årsmöte 2017

Årsmötet äger rum söndagen den 19:e mars kl 15:00. Lokal är ej klart ännu.