Väsby Duathlon 2017 – Bemanning!

Klubben har som tradition att köra ett Duathlon den första maj, detta vill vi även göra 2017. De två senaste åren har vi genomfört storslagna tävlingar som verkligen stuckit ut, dvs med mestadels eget klubbengagemang har vi lyckats åstadkomma tävlingar med SM-klass. Inför 2017 har vi för avsikt att genomföra en tävling men i mindre skala samt med fokus på Barn, Ungdom och Juniorer, inte sagt att vi utesluter andra delar som motionärer eller stafetter. Beslutet är taget att vi avser köra tävlingen den första maj på Arlanda Test Track med förutsättning att vi löser bemanningen, vi behöver nu sätta ihop ett tävlingsteam upp för att kunna genomföra ett arrangemang.

Arlanda Test Track är en provbana för bilar som vi får tillgång till, den har en 2,4 km asfalterad rundslinga som är inhägnad. Våra uppskattningar i dagsläget är att det kommer krävas betydligt mindre insatser av klubben att genomföra en tävling på ett så begränsat område. Sträckor eller tävlingskoncept är inte fastslaget så det finns utrymme att påverka hur upplägget kan tänkas se ut.

Det vi söker för ett genomförande är roller som ingår i en Tävlingsledning såsom någon som håller ihop Marknadsföring, Marka-ansvarig (fika-försäljning), Banläggare (löp), Områdesansvarig (växling + cykelbana på område), Stödfunktion (se till toaletter, grind, schema, etc.) och självklart någon som bär huvudansvaret att hålla ihop alla trådar.

Kontakt: andersbrunander@gmail.com