Är du intresserad och engagerad av triathlon och vill hjälpa till i Väsby Triathlon?

Vi behöver komplettera vår eminenta styrelse med några nya medlemmar. Väsby Triathlon kommer att ha sitt årsmöte i slutet av mars och valberedningens arbete med att föreslå en styrelse är igång.

Är du intresserad eller känner du någon som har rätt kvalifikationer vänligen kontakta oss i valberedningen (Åsa Lindeblad, Jonas Rylander och Martin Törnqvist) via valberedningen@vsstriathlon.se.

Befattningsbeskrivning;
Ledamot i Väsby Triathlons styrelse är aktivt deltagande på styrelsens möten och stöttar både styrelsen och verksamheten inom styrelsens ansvarsområden. Ansvarsområden;

• Delta i styrelsens arbete och uppdrag, samt ha god kännedom kring de frågor som behandlas i både beslutsmöten och övriga sammankomster

• Bidra med en inblick kring hur verksamheten fungerar på såväl tränings- som tävlingssidan

• Vara en talesperson till medlemmar och andra intressenter i föreningsfrågor, vilket innebär att man ska vara insatt i verksamheten och dess funktioner.

• Aktivt säkerställa att föreningen är väl fungerande och utvecklas enligt överenskomna mål och strategier Beräknad tidsåtgång i uppdraget inkl styrelsemöte är 2-3 timmar/månad.

Tacksam för återkoppling till oss så fort som möjligt.

Mvh Valberedningen