Årsmöte 2020

Lördagen den 7/3 kl. 10:30 i Simmarmatsalen, Vilunda

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 3/3

Välkomna!