Kallelse till årsmöte

ÅRSMÖTE VSS TRI


Boka in lördagen den 13 mars kl. 11:00 för årsmöte i Väsby SS Triathlon.
Nytt för i år är att mötet sker digitalt via Teams. Kallelse har gått ut via sportadmin där det också finns en länk till Teams mötet, svara gärna på den så att vi vet hur många som kommer delta.

Motioner och propositioner skall vara styrelsen och medlemmarna tillhanda för behandling minst fyra veckodagar före Årsmöte / Sektionsmöte. För att detta ska vara möjligt behöver vi era motioner så fort som möjligt. Maila till styrelse(a)vsstriathlon.se.

Varmt välkomna.
VSS Tri Styrelse