Kallelse till årsmöte

Boka in söndagen den 13 mars kl. 14:00 för årsmöte i Väsby SS Triathlon.
Precis som förra året kommer även årets möte ske digitalt via Teams. Kallelse kommer gå ut via SportAdmin där det också finns en länk till Teams mötet, svara gärna på den så att vi vet hur många som kommer delta.

Motioner och propositioner skall vara styrelsen och medlemmarna tillhanda för behandling minst fyra veckodagar före Årsmötet. Maila era motioner som tidigt som möjligt till styrelse(a)vsstriathlon.se.

Varmt välkomna.
VSS Tri Styrelse