Valberedningens förslag till ny styrelse

Inför årsmötet 13 mars föreslår valberedningen ny styrelse enligt nedan:

Kvarstår

  • Sara Andersson
  • Nikklas Jorme
  • Ingrid Pettersson

Nyval på två år

  • Pontus Bohlin
  • Nina Lovén
  • Nicklas Rudehov
  • Veronica Höiom

Ny post – aktivas/ungdomsrepresentant 1 år

  • Isak Engblom

Förslag på ordförande på 1 år

  • Sara Andersson

Hälsningar Valberedningen