Anteckningar Styrelsemöte 2012-04-21

Närvarande: 

Martin, Jimmy, Angéla, Jeanette, Anne

 

1. Medlemslista

Martin har gått igenom listorna inför vårens fakturering. Det är rörigt, och orsaken är förmodligen att det inte finns ett tydligt sätt att bli medlem – en del kontaktar Lena och Niclas, andra ordförande/styrelsen, och det har även hänt att nya medlemmar kontaktat kansliet direkt. Ett förslag att förenkla förfarandet är att

* skaffa en dedikerad mailadress för medlemsanmälan, förslagsvis blimedlem@vsstriathlon.se. Denna kopplas sedan till chefen@vsstriathlon.se, mb@vss.se (Malin Borensjö på kansliet) och simma@vss.se så att alla får samma information

* kolla om det går att skapa ett formulär på hemsidan som genererar ett mail till denna adress – så att det finns en mall för vilken information som behövs.

* om ja, gå det också att se till att den nya medlemmen då också läggs till i medlemsdatabasen på hemsidan?

Här behöver vi Matildas expertis.

Martin använder den nu förhoppningsvis korrigerade listan och ber Malin fakturera enligt den. För våren gäller 700+160 kr för simmande, och 200+160 kr för icke-simmande. Alla som har passerkort till Vilunda räknas som simmande och ska betala träningsavgift. Ett par veckor innan fakturan går ut lägger vi ut info på hemsida + Funbeat och meddelar att det är på gång, för att ge möjlighet för medlemmar att meddela ev förändringar (ex börja/sluta simma).

2. Väsby Duathlon

Förberedelserna är i full gång. Det saknas fortfarande en del funktionärer – vi bör påminna medlemmarna att anmäla sig om de kan hjälpa till! Jeanette kollar också med några bekanta som kanske kan hjälpa till, varav en sjukvårdskunnig.

Angéla har gjort en flyer för loppet, som hon ska maila ut till övriga. Denna bör vi använda för marknadsföring – Jeanette och Martin som ska köra SCT’s duathlon nästa helg tar med sig ett antal ex och distribuerar där.

3. Syratomten Cup

Följande datum bestämdes för årets Tomtecup:

9 maj

23 maj

6 juni

27 juni

11 juli

8 augusti

29 augusti

(22 augusti kör SMACK runt Fysingen, så då finns det chans till bonusrunda!)

Anne lägger ut dessa på webben/Funbeat/Facebook.

 

4. Nyhetsbrev

Vi bestämde att vi ska publicera ett nyhetsbrev månadsvis, för att synliggöra vad som händer i klubben och göra det enklare att sätta samman en årsberättelse till hösten. Vi tar en månad var:

april – Martin

maj – Anne

juni – Angéla

juli – Jeanette

augusti – Jimmy

september – Hasse

Nyhetsbrevet ”Tomtenytt” läggs ut på webben.

5. Boende till årets SM-tävlingar

Anna M har redan dragit igång bokning för SM Olympisk i Arvika.

Jimmy kollar läget och koordinerar för SM Sprint i Jönköping.

 

6. Ungdomsaktiviteter

Jeanette har haft svårt att få svar från förbundet ang vad som händer med aktiviteter och utbildningar på detta område. Hon tar ny kontakt när träningsresorna till Playitas är över.

7. Nästa möte

Torsdag 7 juni kl. 18:00