Anteckningar styrelsemöte 2012-06-07

Mötesnoteringar Styrelsemöte  2012-06-07

Närvarande: Angela, Hans, Martin

Frånvarande: Anne, Jimmy, Jeanette

1.    Duathlon

Kul med deltagarrekord 2012! Mycket bra arrangerat av Angela och Jonas.

Pengarna finns för närvarande hos Angela. Se nedan rörande ekonomi och ev ett eget konto för Triathlon-sektionen (skulle t ex underlätta att hålla reda på anmälningsläget om vi hade ett eget konto).

2.    Kläder

Beställning lagd. Vi väntar på leverans. Vi måste bestämma hur vi hanterar försäljning av ”överbeställning”.

3.    Ekonomi

Martin tar upp med kansliet om vi kan få ett eget pg-nummer, samt hur vi ska hantera fakturering av kläder.

4.    Nästa möte

Nästa möte bokades till 30/8 kl 18.00

 

Vid protokollet: Martin Z