Anteckningar Styrelsemöte 2012-10-13

Mötesnoteringar Styrelsemöte  2012-10-13

 

Närvarande: Angela, Martin, Jeanette, Hasse

Adjungerad:

 

Frånvarande: Jimmy, Anne

 

  1. 1.    Uppföljning tidigare protokoll

Tränarstab: Inga beslut ännu, förstahandsalternativen på extra simtränare ville inte. Jeanette driver vidare.

Önskan om att ordna träningsläger i jul (december).  Martin kontaktar VSS för att höra vem vi ska prata med. Sen driver Jeanette frågan vidare.

 

Martin har pratat med kansliet om eget pg-konto. Blivit hänvisad till ny person. Martin borde gå på VSS nästa styrelsemöte.

 

Tomtenytt: Jeanette skickar ut för juni-juli. Jimmy för augusti andra helgen i september.

 

Tävlingsstab: Status? Jimmy driver frågan.

 

Extra årsmöte för att ändra årsavgifter och justera stadgar: Angela lägger upp stadgarna på hemsidan, och förra årsmötesprotokollet. Martin kallar till extra årsstämma.

 

  1. 2.    Simträning

Simgrupp: Undersökning av olika simtider genomförd.

Beslut att ta in de som står på kö, samt ordna bokningssystem.

 

  1. 3.    Duathlon

Martin frågar på Funbeat vem som vill driva Väsby Duathlon (Jonas, Henrik och Jörgen har tidigare anmält intresse). Viktigt att boka tid i tävlingskalendern. Angela bidrar gärna med sina erfarenheter (från Arrangörskursen + erfarenheter från 2012). Fundera på att även köra en barn-tävling.

 

Angela har gjort ekonomisk avräkning på Väsby Duathlon 2012, det blev ett överskott på c:a 5 500 kr.

 

  1. 4.    Ungdom

Jeanette och Håkan M är anmälda till ungdomsutbildning 30 nov – 2 dec. Finns pengar, ”Handslaget”, att söka från förbundet för ungdomssatsningar. Jeanette kollar upp.

 

  1. 5.    Ekonomi

Martin kollar med kansliet om vi kan ha ett eget pg-nummer. Pågår fortfarande.

 

Dags att följa upp 2012 och göra budget för 2013. Martin kontaktar kansliet för underlag.

 

  1. 6.    Informationskanaler (webb m.m.)

Beslutades att behålla hemsidan och Funbeat som officiella kanaler + skicka resultat till VSS. Se över om vi behöver justera stadgarna för att även Funbeat ska vara officiell kommunikationskanal, och isåfall ta upp på kommande Årsmöte.

 

  1. 7.    Årsfest

Förslag på utmärkelser från styrelsen:

Årets manliga nykomling: Boris

Årets kvinnliga nykomling: Camilla

Årets prestation: Anna Melinder

Kaos och förvirring: Camilla för cyklingen i Stockholm?

 

Jeanette kollar med Jörgen om pokaler.

 

Hans lägger ut för mat, och skickar sen kvitton till Angela.

 

  1. 8.    Övrigt

Martin lägger upp aktuella medlemslistan på skyddade arean på hemsidan.

 

 

  1. 9.    Nästa möte

8/12 kl 10.00 (efter simningen) i gamla Vilunda. Med glögg och tilltugg. Martin ordnar glögg, Hasse och Jeanette bakar…

 

Vid protokollet: Martin Z