Styrelsemöte 19 augusti 2010

Mötesnoteringar från mötet vid Rösjöbadet 19 augusti

Närvarande: Matilda, Peter, Endre, Anne

Ej närvarande: Jonas

Kläder

Det har kommit in några frågor om det är möjligt att efterbeställa Sailfishkläderna. Det ska gå bra, men vi behöver reda ut hur det då blir med tryckkostnaden. Lena kollar detta med Henrik på Sailfish.

Hemsidan

Vi lyckades inte få till något möte med VSS webansvarige innan sommaren, Matilda gör ett nytt försök att få tag på honom nu.

Kan vi exponera Mantra Sport (Fredrik Swahns företag) på webben på något vis, och påpeka att vi har rabatt hos dem? Tror inte det är känt hos alla medlemmar.

Medaljpengar

Endre har skickat underlag för alla medaljörer till kansliet så beloppen bör nu vara insatta på resp simmarkonto.

Simtider

Vi har samma simtider i Vilunda som i våras, dvs torsdagar 19.30 och lördagar 08.00.

Diskussion om det är värt att försöka få tider i någon annan simhall för de medlemmar som vill simma oftare alt inte kan dessa tider. Ev kan vi simma tillsammans med någon mastersgrupp i Åkersberga – Anne jagar Magnus Andersson för att få kontaktnamn där.

Hur får vi fram nya passerkort till våra nya medlemmar som vill börja simma i höst? Anne har mailat frågan till Ullis.

Övrigt

Vi bestämde årsfestdatum till 16 oktober. Anne har bokat Kairo till detta datum.

Har efterlyst festkommitté på webben men inte fått några svar. Anne och Robban roddar f n lite med planeringen, med lite support från Angéla.

Ses på torsdag!

//Anne