Väsby SS Triathlon styrdokument och protokoll

Väsby SS Triathlon är en sektion i Väsby Simsällskap. Högsta beslutande organ är Väsby SS sektionsmöte/årsmöte. Väsby SS Triathlon lyder under Väsby SS stadgar. Sektionen har även ett eget styrdokument för att styra verksamheten för Väsby SS Triathlon. Detta dokument reviderades 2017.

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Väsby SS Triathlon Styrdokument 2017